• “Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor”. Aldus een melding op de website van NOC*NSF, de landelijke organisatie die de belangen van de sport en de sporters behartigt.

  Leden van sportclubs kunnen daar terecht voor (gratis) hulp, ondersteuning en advies van een Vertrouwens Contact Persoon, indien men te maken heeft gehad met zaken als:

  • pesten;
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten;
  • discriminatie;
  • agressie en geweld;
  • conflicten.

  Voor nadere informatie zie https://centrumveiligesport.nl/over-cvsn/waar-kun-je-terecht

  Dichter bij huis kunnen leden van Millwings en ouders van leden terecht bij de vertrouwenspersoon en ex-voorzitter van de club, Hans Dost te bereiken via: Tel. 0597-416178 of E-mail: dosthans@hotmail.com. Hij is de eerst aangewezen persoon die zorgdraagt voor eerste opvang, zoeken naar oplossingen en eventueel doorverwijzen, altijd in samenspraak met de melder van de klacht.

  Het spreekt vanzelf dat de vertrouwenspersoon van Millwings zeer vertrouwelijk omgaat met de klachten en/of meldingen. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

  Wil men liever met een bestuurslid spreken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Zaak is dat het lid en/of ouders niet met de klacht blijven rondlopen.