• Privacyverklaring BV Millwings

  Laatst gewijzigd op 21-12-2021.

  Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel deze dan gerust per e-mail aan info@millwings.nl.

  De onderstaande tabel biedt een overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doeleinden. Per verwerkingsdoel zijn tevens de grondslag van de verwerking, de bewaartermijn en de eventuele externe ontvangers van de betreffende persoonsgegevens weergegeven.

   

   Doel

  Persoonsgegevens

  Grondslag

  Bewaartermijn

  Ontvangers

  Onderzoeken of je lid kunt worden van BV Millwings en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Uitvoering (voorgenomen) overeenkomst

  Zolang je lid bent bij BV Millwings

  Nvt

  Administratie

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • Betaalgegevens

  Uitvoering overeenkomst

  Zolang je lid bent bij BV Millwings

  Nvt

  Versturen (digitale) berichten en post

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

  Uitvoering overeenkomst

  Zolang je lid bent bij BV Millwings

  Nvt

  Indien wedstrijden spelend, aanmelding bij de Nederlandse Basketball Bond

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Uitvoering overeenkomst

  Zolang je lid bent bij BV Millwings

  Sportlink/Nederlandse Basketball Bond

  Verbeteren van onze digitale dienstverlening

  • Cookies (zie nader hieronder)

  Toestemming

  Iedere keer dat onze website bezocht wordt

  Nvt

  Plaatsen van foto’s op website/sociale media

  • Foto’s

  Toestemming

  Zolang je je toestemming niet hebt ingetrokken

  Nvt

   

  Cookies 

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om onze website optimaal te laten werken. We kunnen dankzij cookies ook zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies in de zin van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet betreft.

  Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de Help-functie van je browser.

  Verstrekken gegevens aan derden

  BV Millwings verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming van de betrokkene, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst of wettelijk verplicht is. In de tabel hierboven is aangegeven wanneer persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Er wordt in dergelijke gevallen een verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten met de betreffende derde.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens die door BV Millwings worden verwerkt in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Het verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij BV Millwings gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is dit verzoek in te willigen. Indien je verzoekt dat je gegevens verwijderd worden, zal BV Millwings deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van BV Millwings hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  BV Millwings treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Kinderen

  Indien je minderjarig bent en lid wil worden van BV Millwings, dien je hiertoe expliciete toestemming van een ouder of voogd te overleggen. Tot verdere verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming van personen jonger dan 16 jaar gaan wij niet over voor zover een ouder of voogd geen toestemming of machtiging tot toestemming heeft gegeven voor de betreffende verwerking.

  Links naar andere websites

  De website van BV Millwings kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website BV Millwings zelf. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden daarom aan om voor het gebruik van andere websites altijd de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

  Wijziging van het privacy beleid

  BV Millwings past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. BV Millwings raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal BV Millwings er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

  Contact

  Mocht je contact met ons willen opnemen over deze privacyverklaring, de verwerking van je persoonsgegevens door BV Millwings of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, dan kun je ons bereiken via info@millwings.nl.

  Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

  Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens helpen we je graag verder. Naast de hierboven genoemde contactmogelijkheden met BV Millwings, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.