• PENNINGMEESTER GEZOCHT!

  Onze penningmeester, Alwin Kuiper, stopt na de aankomende ledenvergadering, die in de beginperiode van het seizoen zal plaatsvinden. Het bestuur van Millwings is daarom met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester!

  Als penningmeester maak je deel uit van het bestuur en ben je mede-verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Een belangrijke functie dus! Om de werkzaamheden wat concreter te maken volgt hieronder een overzicht van de werkzaamheden en bij benadering, de tijdsinvestering :

  • Bijwonen vergaderingen bestuur/TC (gemiddeld 1 x per 6 weken, 1 ½ uur)
  • Maken/versturen contributie-facturen spelende leden en verwerken in administratie ( 1x per jaar 120 minuten)
  • Maken/versturen contributie-facturen nieuwe leden en verwerken in administratie (10 minuten per lid)
  • Maken/versturen sponsorfacturen en verwerken in administratie (1x per jaar 20 minuten)
  • Betalingen leden monitoren en zo nodig herinnering of aanmaning sturen (10 minuten per 2 weken)
  • Voorbereiden financieel verslag Algemene Leden Vergadering (1x per jaar max 3 uur)
  • Maken begroting nieuw seizoen (1x per jaar 2.5 uur)
  • Voorbereiden en houden van kascontrole (1x per jaar 60 minuten)
  • Wekelijks checken bankrekening op betalingen en ontvangsten en verwerking in administratie (10 minuten per week, na versturen contributie 30 minuten)
  • Checken email (10 minuten per week)
  • Telefonisch vragen beantwoorden van leden (1 a 2x per maand 10 minuten)
  • Archiveren financiële stukken 

  De gemiddelde tijdsinvestering per week is ongeveer 30 minuten. Het begin van het seizoen (facturering) en rondom de ALV is de drukste periode. De ALV vindt 1 x per jaar plaats. Uiteraard wordt je ingewerkt door de huidige penningmeester en kun je met vragen bij hem terecht: penningmeester@millwings.nl

  Wil jij ons bestuur komen versterken?  Meld je dan z.s.m. aan via info@millwings.nl