• Beste leden,

  Zoals eerder gemeld, kan de algemene ledenvergadering niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Daarom wordt ervoor gekozen wederom een online vergadering te organiseren. Om er zeker van te zijn dat de termijn voor aankoniging in acht is genomen, zullen we de vergadering laten plaatsvinden op woensdag 1 december 2021 om 19:00 uur. De stukken en een uitnodiging voor de digitale vergaderruimte zullen voorafgaand aan de vergadering beschikbaar worden gesteld. Hieronder is alvast de agenda te raadplegen.

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur

   

  Marco Hansen

  Secretaris BV Millwings

   

  Agenda algemene vergadering 01-12-2021

  1 Opening

  2 Notulen vorige vergadering

  3 Mededelingen

  4 Jaarverslag secretaris

  5 Financiƫn

  a)     behandeling en vaststelling jaarrekening

  b)     verslag kascommissie

  c)     begroting

  6 Voorziening in vacatures

  7 Rondvraag