• Beste leden,

  Vanwege enige complicaties betreffende de kantinebeschikbaarheid, hebben wij de algemene ledenvergadering van 28 september moeten uitstellen. Om aan de aankondigingsvoorschriften te voldoen, stellen wij de vergadering met twee weken uit. Hij zal nu doorgang vinden op woensdag 12 oktober 2022, om 19:00, in de kantine. Onze excuses voor dit uitstel.

  De agenda is ongewijzigd:
   

  Agenda ALV Millwings 12-10-2022

  1 Opening

  2 Notulen vorige vergadering

  3 Jaarverslag secretaris

  4 Financiƫn

  a)     behandeling en vaststelling jaarrekening

  b)     verslag kascommissie

  c)     vaststellen contributie en kleedgeld

  d)     begroting

  5 Voorziening in vacatures*

  6 Rondvraag  

  * Toelichting punt 5: Het gehele bestuur treedt af. Voorzitter Simon Roosien en secretaris Marco Hansen zijn herkiesbaar; penningmeester Alwin Kuiper niet. Het bestuur draagt Nick Regeer voor om toe te treden tot het bestuur, waarbinnen hij de rol van penningmeester zal vervullen. Tevens draagt het bestuur Marijn Mol voor. Ingevolge artikel 5 lid 1 van de statuten moeten er ten minste drie meerderjarige bestuurders zijn, en Nick is op dit moment 17. Daarom zal Marijn als algemeen bestuurslid toetreden tot het bestuur, indien dat wordt goedgekeurd. Het bestuur ziet geen andere oplossingen om in de overigens onbeantwoorde vacature van penningmeester te voorzien.

  Verder zal een nieuwe kascommissie worden benoemd.