• 19 September 2020 was de datum van de eerste uitwedstrijd van het seizoen, en daarmee de eerste uitwedstrijd voor Millwings sedert het moment waarop de corona-crisis een aanvang nam. De tegenstander was het eerste herenteam van de Zuidla-ren Trojans, die een week eerder hun clubgenoten uit het tweede team op royale wijze hadden afgeslacht. Wij laten ons door dergelijke taferelen uiteraard nimmer intimideren, en evenmin door de onfortuinlijke omstandigheden dat de wedstrijd plaatsvond op een ridicuul vroeg tijdstip en gespeeld moest worden op een klein veld.

    Het eerste kwart verliep niettemin ronduit dramatisch. We hadden vrij veel moeite met de verdediging van de Trojanen. Slechts een enkele maal wisten we deze ver-dediging te penetreren met een score tot gevolg. Daarbij moet wel worden aangete-kend dat de scheidsrechters erg veel doorlieten. Er werden om de haverklap per-soonlijke fouten tegen ons gemaakt die door de arbitrage over het hoofd werden ge-zien. Dit zou in de loop der wedstrijd een terugkerend thema worden, ondanks enige verbetering later in de wedstrijd. Uiteraard kan onze bijzonder slechte prestatie hier niet aan worden toegeschreven, maar het maakte het er niet gemakkelijker op. Onze eigen verdediging was weliswaar aanzienlijk sterker dan de aanval, maar we konden niet voorkomen dat de Trojanen ruim het tienvoudige aantal punten wisten te note-ren. Na een tiental minuten speeltijd zag het er dus somber uit.

    Vanaf het tweede kwart speelden we een stuk beter. Genoeg om terug in wedstrijd te komen en serieus partij te bieden tegen de huidige nummer twee van de competi-tie was het niet, maar het maakte de wedstrijd naar de mening van ondergetekende toch aanzienlijk aangenamer. Meer scoringskansen werden gecreƫerd, en ook werd er beter gerebound, met name in de aanval. Veel ballen vielen niet, maar toch wisten we een fatsoenlijke hoeveelheid scores te noteren, ondanks de vanuit ons perspec-tief vervelende verdediging die tussen ons en de basket in gepositioneerd was. In plaats van het tienvoudige hadden de Trojanen slechts het tweevoudige aantal pun-ten na dit kwart: 42-21. Dat betekent dat we dit kwart bijna net zo vaak wisten te scoren als de tegenstander, hetgeen toch niet slecht te noemen is.

    Over de tweede helft valt weinig opmerkelijks te vermelden. In feite kabbelde de wedstrijd voort op de manier die in het tweede kwart werd ingezet. Veel beter spel zat er deze keer niet in. Hoewel veel fouten nog altijd niet werden afgefloten, konden we beter omgaan met de verdediging van de Trojanen. Op deze wijze hebben we de wedstrijd uitgespeeld, en zodoende wisten we een niet al te desastreuze eindstand van 91-48 te realiseren. Het is onfortuinlijk dat het eerste kwart zo slecht verliep, maar verder hebben we de wedstrijd gespeeld zoals ik denk dat het tegen een der-gelijke tegenstander zou moeten. Winnen konden we niet, dus in zekere zin was het als een oefenwedstrijd te beschouwen ten behoeve van wedstrijden die wel door ons gewonnen kunnen worden.

    De volgende keer staat Five Pack op het programma. Gelet op de geringe moeite die wij hebben met het soldaat maken van een sixpack bier, moet een vijftal basketbal-lers toch een geringe uitdaging behelzen.