• Technische Commissie

  De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de continuïteit gericht op de basketbalinhoudelijke zaken binnen de vereniging. De taken zijn voornamelijk gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken. Hierbij moet je denken aan teamsamenstellingen, toewijzingen van trainers en coaches, ontwikkeling van het technisch beleid, functies en scheidsrechters . In het overzicht hieronder staat welk tc-lid verantwoordelijk is binnen de vereniging voor bepaalde taken.

  Vragen en/of opmerkingen gericht aan de technische commissie kunnen gemaild worden naar tc@millwings.nl.

  Commissielid

  Taken

  Contactgegevens

  Marijn Mol

  • Voorzitter TC
  • Toewijzen trainers coaches
  • Contactpersoon scholen
  • Organisatie clinics
  • Beheer sociale media
   
  • Tel:  06-10749639
  • E-mail: tc@millwings.nl

  Simon Roosien

  • Tablets opleiding en bijscholing
  • Technisch Tactisch opleidingsplan jeugdbasketbal
  • Kwaliteitsbewaking trainers/coaches
  • Trainerscursussen en interne trainerstage
  • Basketballmasterz
  • Scheidsrechtercoordinator
  • Kwaliteitsbewaking scheidsrechters, ondersteuning, cursussen
  • Scheidsrechterswerving
  • Publicatie spelregelwijzigingen voor alle leeftijdscategorieën
   
  • Tel: 06-50588554
  • E-mail: voorzitter@millwings.nl

  Marco Hansen

  • Wedstrijdsecretaris (verantwoordelijk voor wedstrijdplanning, functieplanning en zaalhuur)
   
  • E-mail: info@millwings.nl

  Martijn de Hei

  • Algemeen commissielid
   
  • Email: martijn_de_hei@hotmail.com

  Ria de Hei

  • Notulist