• Technische Commissie

  De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de continuïteit gericht op de basketbalinhoudelijke zaken binnen de vereniging. De taken zijn voornamelijk gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken. Hierbij moet je denken aan teamsamenstellingen, toewijzingen van trainers en coaches, ontwikkeling van het technisch beleid, functies en scheidsrechters . In het overzicht hieronder staat welk tc-lid verantwoordelijk is binnen de vereniging voor bepaalde taken.

  Vragen en/of opmerkingen gericht aan de technische commissie kunnen gemaild worden naar tc@millwings.nl.

  VoorzitterTaken

  Marijn Mol


  Tel:  06-10749639
  E-mail: tc@millwings.nl

  - voorzitter TC
  - organisatie TC vergaderingen
  - contactpersoon voor verenigingen, NBB en zaalbeheerder
  - trainings- en wedstrijdtijden / zaalhuur
  - competitie-inschrijving teams
  - toewijzing trainers/coaches
  - maken en publiceren teamfoto's t.b.v. website
  - contactpersoon scholen
  - organisatie clinics
  - social media exposure

   
  CommissielidTaken

   

  Simon Roosien

  Tel: 06-50588554
  E-mail: wedstrijdsecretaris@millwings.nl

  - functieplanning (vervoer, coaches, scheidsrechters en jurytafel)
  - controle zaalfuncties bij thuiswedstrijden (en rapportage naar TC)
  - opvolgen boetes bij zaalfuncties
  - tablets opleiding en bijscholing
  - technisch Tactisch opleidingsplan jeugdbasketbal
  - kwaliteitsbewaking trainers/coaches
  - trainerscursussen en interne trainerstage
  - basketballmasterz
  - scheidsrechtercoordinator
  - kwaliteitsbewaking scheidsrechters, ondersteuning, cursussen
  - scheidsrechterswerving
  - publicatie spelregelwijzigingen voor alle leeftijdscategorieën