• Reglementen

  Om een vereniging goed draaiiende te houden is het noodzakelijk een aantal regels te hebben waar iedereen aan zich dient te houden. Hieronder staat een overzicht van enkele regelementen. Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust aan je trainer/coach, een lid van de TC (zie pagina : Technische Commissie) of mail naar tc@millwings.nl

  Statuten

  Statuten van Basktebalvereniging Millwings opgesteld op 8 april 2010.

  Huishoudelijk reglement

  Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 9-6-2017

   

  Spelregels

  Hieronder vindt u de Officiële Basketballregels. Het is voor ieder lid, maar ook voor toeschouwers, goed te weten hoe onze mooie sport gespeeld moet worden. Neem dus eens rustig de tijd om met aandacht het spelregelboek door te nemen. Hierdoor begrijp je niet alleen de beslissingen van de scheidsrechters veel beter, maar je wordt er zelf ook een betere basketballer van! Als je 12 jaar of ouder bent wordt ook van je verwacht dat je tafelfuncties (sheet invullen en wedstrijdklok bedienen) uitvoert. Een handleiding van de jurytafel is hieronder ook opgenomen. Meer informatie hierover staat onder het kopje 'Bezetting wedstrijdtafel' (iets verder naar beneden op deze pagina).

   

  Kleding en schoeisel

  Het tenue van Millwings bestaat uit een blauw shirt en blauw broekje (sponsortenues kunnen eventueel een afwijkende kleursamenstelling hebben). De shirts zijn 'reversible shirts' wat inhoudt dat als het reservetenue gedragen moet worden, je het tenue binnenstebuiten kunt keren. Zo krijg je het oranje uittenue. Alle spelers moeten hetzelfde tenue dragen. De spelersnummers 0, 1, 2 en 3 zijn niet toegestaan. Bij oncorrect tenue of onjuist (of geen) spelersnummer geldt € 5,00 boete. Goed schoeisel is verplicht. De schoenen mogen niet buiten gedragen zijn en geen aflatende zolen hebben.

  Bezetting wedstrijdtafel

  De timer, scorer en wedstrijdsecretaris (met gele band uit de koffer) dienen 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. De eerste bezetting van de dag dient 30 minuten van te voren aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. De namen van de personen die de bezetting vormen, worden op de website en in de app vermeld.

  Bij iedere wedstrijd ligt een zaalfunctiekaart die door de coach ingevuld moet worden. Op deze kaart wordt geregistreerd welke leden aanwezig zijn voor de uitvoering van de zaalfuncties (scheidsrechters, timer, scorer en eventueel 24-seconden operator). Na de laatste wedstrijd neemt de wedstrijdsecretaris de zaalfunctiekaarten mee en verwerkt de aanwezigheid van de leden. Deze registratie (en daarmee ook de telling van de boetes) geldt gedurende één seizoen. Ben je verhinderd en kun je je zaalfunctie niet uitvoeren, dan moet je zelf voor vervanging zorgen! Doe je dat niet, dan betekent dit een boete. Een eventuele boete wordt verrekend met de contributienota of door middel van een aparte nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

  De boetes voor het niet komen dagen bij een tafelfunctie zijn :

  • 1ste keer : € 10,00;
  • 2de keer : € 10,00 en schorsing voor 1 thuiswedstrijd waarbij de speler/speelster wel plaats moet nemen op de bank.
  • 3de keer : € 15,00 en een sanctie nader te bepalen door het bestuur.

  Als je geen vervanging hebt geregeld (en dus een boete krijgt) belast je onverwacht een ander lid met het uitvoeren van een zaalfunctie. Om bereidwillige leden tegemoet te komen, ontvangen deze een bedrag ter hoogte van € 10,00 voor iedere keer dat zij zonder berichtgeving vooraf invallen. Ook deze vrijwillige zaalfunctie wordt geregistreerd en het totaal bedrag voor het invallen bij zaalfuncties gedurende het gehele seizoen wordt in mindering gebracht op de contributienota of via de bank/kontant uitbetaald.

  Uitleg Timerapparaat

  In dit document, wordt mede aan de hand van afbeeldingen uitgelegd hoe je de timer in de sporthal moet bedienen.

  Uitleg Sportlink (Wedstrijd)app

  Dit is de link naar de pagina met uitleg over de Sportlink (Wedstrijd) app.


  Vervoersbijdragen voor uitwedstrijden

  In het verleden is het wel eens voorgekomen dat er problemen waren met het vervoer. Het gebeurt echter ook dat het vaak dezelfde ouders/verzorgers of leden zijn die het vervoer van hun kind en diens teamgenoten naar de uitwedstrijden verzorgt. De vereniging heeft onder andere voor die ouders/verzorgers of leden een regeling getroffen betreffende de vervoersbijdragen: iedere speler die meegaat naar een uitwedstrijd betaald voor vertrek € 2,50 aan de coach (als er niet voldaan wordt dan kan de coach besluiten de desbetreffende speler niet mee te laten gaan naar de uitwedstrijd). Bij terugkomst in Winschoten benadert de coach de ouders/verzorgers of leden die het vervoer mede mogelijk hebben gemaakt en biedt hen een reiskostenvergoeding aan (het totale bedrag -vervoerders hoeven niet voor eigen zoon/ dochter te betalen- van de spelers wordt verdeeld over het aantal auto's die staan ingepland om te rijden). Ook de auto van de eventueel meerijdende coach wordt meegeteld in de bijdrage. Indien een ouder/verzorger of lid de reiskostenvergoeding niet wenst, houdt de coach het bedrag wat over is in beheer en zal dit aan de penningmeester doen toekomen die vervolgens het bedrag voor de AC (Activiteiten Commissie) reserveert. Hiervan kunnen vervolgens AC-zaken (zoals bijvoorbeeld een teamweekend, avondvierdaagse) mede bekostigd worden.

  Scheidsrechters

  De scheidsrechters kunnen op de website lezen wanneer, waar en hoe laat ze moeten fluiten. Kun je niet, zorg dan zelf voor een vervanger. Doe dit tenminste een week van tevoren. Boetes betaal je in principe zelf. De boetes voor het niet komen van de scheidsrechter bedragen :

  • 1ste keer : € 15,00;
  • 2de keer : € 20,00 en schorsing thuiswedstrijd;
  • 3de keer : € 25,00 en schorsing thuiswedstrijd en een sanctie nader te bepalen door het bestuur.

  Statuten

  Statuten van Basktebalvereniging Millwings opgesteld op 8 april 2010.

  Huishoudelijk regelement

  Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 9-6-2017