• 24 Februari jongstleden is een ALV gehouden. Hiervan zijn uiteraard notulen gemaakt. Deze zijn vanaf nu hier te vinden.