• 24 Februari aanstaande om 19.00 uur wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Er zijn een aantal belangrijke zaken die besproken moeten worden, waaronder de contributie van dit seizoen en de bezetting van het bestuur. Helaas kunnen we door Corona de vergadering niet in de sporthal houden. Om deze reden gaan we de vergadering doen via Google Meet, dus een heuse online vergadering. Hierover krijg je via de e-mail nog extra informatie, alsmede de gebruikelijke stukken voor de ALV.