• Beste leden,

  Op vrijdag 5 april 2024 wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Deze zal aanvangen om 19:00 uur (onder voorbehoud) [UPDATE: De vergadering vindt plaats om 20:00]. De locatie wordt zo spoedig mogelijk nader bekend gemaakt [UPDATE: de vergadering zal worden gehouden in gymzaal De Zwerm te Scheemda (Merelstraat 3, 9679 JE Scheemda)]. De agenda voor de vergadering is hieronder opgenomen. Overige stukken zullen aldaar beschikbaar zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur

   

  Agenda ALV Millwings 05-04-2024

  1 Opening

  2 Notulen vorige vergadering (hier te raadplegen: https://www.millwings.nl/conceptnotulen-alv-12-oktober-2022)

  3 Jaarverslag secretaris

  4 Financiƫn

  a)     behandeling en vaststelling jaarrekening 2022-2023

  b)     vaststellen contributie en kleedgeld

  c)     begroting 2023-2024

  5 Voorziening in vacatures*

  6 Update sponsoring

  7 Stand van zaken kantine

  8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt

  * Toelichting punt 5: Het bestuur draagt Winant Zwinderman en Nick Poort voor voor het bestuur. Winant zal de rol van penningmeester vervullen. Nick zal eerst als algemeen bestuurslid aan de slag gaan, om na een overgangsperiode zittende voorzitter Simon Roosien te vervangen (die vooralsnog in functie blijft). Secretaris Marco Hansen treedt af, maar is herkiesbaar.