• Beste leden,

  Op woensdag 28 september 2022 wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Deze zal aanvangen om 19:00 uur. De vergadering zal in de Sporthal Stikkerlaan plaatsvinden (kantine). De agenda voor de vergadering is hieronder opgenomen. Overige stukken zullen aldaar beschikbaar zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur

   

  Agenda ALV Millwings 28-09-2022

  1 Opening

  2 Notulen vorige vergadering (hier te raadplegen: https://www.millwings.nl/notulen-alv-01-12-2021)

  3 Jaarverslag secretaris

  4 Financiƫn

  a)     behandeling en vaststelling jaarrekening

  b)     verslag kascommissie

  c)     vaststellen contributie en kleedgeld

  d)     begroting

  5 Voorziening in vacatures*

  6 Rondvraag

  * Toelichting punt 5: Het gehele bestuur treedt af. Voorzitter Simon Roosien en secretaris Marco Hansen zijn herkiesbaar; penningmeester Alwin Kuiper niet. Het bestuur draagt Nick Regeer voor om toe te treden tot het bestuur, waarbinnen hij de rol van penningmeester zal vervullen. Tevens draagt het bestuur Marijn Mol voor. Ingevolge artikel 5 lid 1 van de statuten moeten er ten minste drie meerderjarige bestuurders zijn, en Nick is op dit moment 17. Daarom zal Marijn als algemeen bestuurslid toetreden tot het bestuur, indien dat wordt goedgekeurd. Het bestuur ziet geen andere oplossingen om in de overigens onbeantwoorde vacature van penningmeester te voorzien.

  Verder zal een nieuwe kascommissie worden benoemd.